car

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedający – WHD-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku . Może się Pan/Pani z nami skontaktować pod adresem ul. Grunwaldzka 76/78 Gdańsk , pod numerem telefonu 58 342 23 77 lub adresem e-mail info@goldpack.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO).

Zapytanie o ofertę Sprzedającego na jego stronach internetowych wymaga podania Pani/Pana imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi Sprzedający musi dysponować, aby móc odpowiedzieć na zadane przez Pana/Panią pytanie. Może Pan/Pani podać Sprzedającemu również swój numer telefonu, aby mógł skontaktować się z Państwem telefonicznie.

Dokonując zapytania o ofertę za pośrednictwem strony internetowej jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i – ewentualnie – telefon, a także podaje je Pan/Pani dobrowolnie. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda. Nie istnieje obowiązek podania tych danych, ale w wypadku odmowy ich podania udzielenie odpowiedzi za zapytanie ofertowe będzie niemożliwe.

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na dokonanie zakupów towarów Sprzedającego za pośrednictwem stron internetowych, Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefon) będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO.

Przysługuje Pani/Panu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub żądać ograniczenia przetwarzania danych, wystarczające będzie poinformowanie o tym Sprzedającego. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe lub w celu realizacji zawartej umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Jeżeli bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych zostanie naruszone, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


Twoje prawa:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
1. odmowa lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Jeśli chcesz, aby nasza firma zaprzestała przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami pod adresem info@goldpack.pl. Wykluczenie z systemu nastąpi, gdy tylko pozwolą na to obowiązujące przepisy.
3. dostęp do danych osobowych;
4. sprostowanie lub usunięcie danych osobowych;
5. przenoszenia danych osobowych;
6. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa te są niezmienne i nie można ich ograniczać. Zawsze chętnie służymy pomocą i informacją w naszym dziale sprzedaży.