car

REKLAMACJA


W przypadku, gdy przesyłka ulegnie uszkodzeniu w transporcie przez firmę kurierską ( paczka, paleta widocznie uszkodzona) , konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem przy odbiorze towaru ,lub odmowa przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia , w tym wypadku kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedającego o takim odstąpieniu od transakcji .

W przypadku uszkodzenia towaru w przesyłce (chyba, że opakowanie jest w sposób widoczny uszkodzony) lub towar w przesyłce nie zgadza się z fakturą (listem przewozom), wymiana towaru lub niedostarczenie towaru,
konieczny jest kontakt z naszą firmą w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania przesyłki, my poinformujemy Cię o kolejnych krokach.
W przypadku niedotrzymania terminu 2 dni roboczych nie odpowiadamy za towar uszkodzony w transporcie, lub niezgodność towaru w stosunku do faktury .
Konieczne jest również dotrzymanie terminu zgłoszenia do naszej firmy w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
Starannie zapakuj reklamowany towar i dołącz listę reklamowanego towaru z opisem wady produktu.

O zaistniałej sytuacji poinformuj naszego przedstawiciela handlowego o reklamacji i prześlij ją na adres:

WHD-PL Sp. Z o. o
Grunwaldzka 76/78 pok.416
80-244 Gdańsk
Przesyłka za pobraniem nie zostanie przyjęta.
Reklamacje nie będą przyjmowane na towary uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia.
W przypadku nieuznanej reklamacji, towar zostanie odesłany na koszt sprzedawcy . Sprzedający ma prawo obciążyć kupującego wszelkimi dodatkowymi kosztami.

GOLD PACK – Telefon: 58 342-23-77– info@goldpack.pl – www.goldpack.pl